Tüll- und Raschelspitzen

 

Art. 8031 Tüllspitze 40mm, weiss Art. 8031 Tüllspitze 40mm, weiss, PES/CV
Art. 8032 Tüllspitze 40mm, schwarz Art. 8032 Tüllspitze 40mm, schwarz, PES/CV
Art. 8036 Tüllspitze 45mm, weiss Art. 8036 Tüllspitze 45mm, weiss, 100% CO
Art. 8033 Raschelspitze 20mm, weiss Art. 8033 Raschelspitze 20mm, weiss, 100% PA
Art. 8034 Raschelspitze 23mm, weiss Art. 8034 Raschelspitze 23mm, weiss, 90% CO / 10% PA
Art. 8037 Raschelspitze 50mm, weiss Art. 8037 Raschelspitze 50mm, weiss, 100% PA
Art. 8038 Raschelspitze 55mm, weiss Art. 8038 Raschelspitze 55mm, weiss, 90% CO / 10% PA
Art. 8039 Raschelspitze 80mm, weiss Art. 8039 Raschelspitze 80mm, weiss, 90% CO / 10% PA
Art. 8040 Raschelspitze 80mm, weiss Art. 8040 Raschelspitze 80mm, weiss, 90% CO / 10% PA
Art. 8041 Raschelspitze 180mm, weiss Art. 8041 Raschelspitze 180mm, weiss, 100% PA
Art. 8046 Raschelspitze 140mm, schwarz Art. 8046 Raschelspitze 140mm, schwarz, 100% PA
Art. 8047 Raschelspitze 185mm, schwarz Art. 8047 Raschelspitze 185mm, schwarz, 100% PA
Art. 8048 Raschelspitze 35mm, schwarz Art. 8048 Raschelspitze 35mm, schwarz, 100% PA
Art. 8049 Raschelspitze 62mm, schwarz Art. 8049 Raschelspitze 62mm, schwarz, 100% PA
Art. 8064 Raschelspitze gefrillt 27mm, weiss Art. 8064 Raschelspitze gefrillt 27mm, weiss, 100% PA